REVIVE VET Curriculum design quality criteria

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Authors: Airina Volungevičienė, Estela Daukšienė, Dalia Baziukė, Margarita Poškutė
Vytautas Magnus University, Revive VET project consortium

Curriculum design quality assurance tool (to download)
- for self-assessment and case development
- for self-assessment, case development and peer review

The presentation on the use of this tool is also available.

Tools in Lithuanian (lietuviški IKT mokymosi turinyje kokybės vertinimo kriterijai):

- Savianalizei, atvejo aprašymui ir vertinimui (bendro pobūdžio)
- Savianalizei, atvejo aprašymui ir vertinimui (pagal bendrojo ugdymo terminologiją)